Ym mis Hydref 2017, cynhaliwyd diwrnod o hyfforddiant i athrawon yng Ngardd Goetir Colby (Yr Ymddiredolaeth Genedlaethol). Roedd y cyfranwyr yn cynnwys David Bradley (ERW), Jane Powell (Farming and Countryside Education), Martin Lewis a Sam Williams (Darwin Experience), Paul Smith (Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru), Kiani Perera (OPAL, Amgueddfa Cymru) a Tom Bean (Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro). Roedd y diwrnod yn gyfuniad o drafodaethau a gweithgareddau ymarferol yn archwilio sut mae addysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg yn yr awyr agored yn gallu cyfoethogi profiad y dysgwr a chyflawni amcanion y cwricwlwm cenedlaethol newydd i Gymru.

Isod, cewch weld cyflwyniadau’r dydd. Cliciwch yma i weld lluniau o’r digwyddiad.

Arolygon OPAL

Cylchoedd Nitrad (FACE)

0 Shares