Adnoddau Cynllunio

Wrth gynllunio ar gyfer Dysgu Awyr Agored mae ystod eang o sefydliadau ac adnoddau ar gael i gefnogi ysgolion. Gall ysgolion a lleoliadau gael gafael ar gymorth trwy Hwb, yn ogystal â thrwy Gyngor Cymru ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored, gan gynnwys eu harweiniad ar ‘Dysgu Awyr Agored o Ansawdd Uchel i Gymru’ sydd yn amlinellu sefydliadau, adnoddau a chefnogaeth sydd ar gael yng Nghymru.

Mae Learning through Landscapes wedi creu posteri cymorth ‘Social Distancing in School Grounds’ ar sut y gellir trefnu tiroedd ysgolion ar gyfer pellter cymdeithasol. Maent hefyd wedi llunio cyfres o weminarau ar sut i weithredu cynlluniau i wneud mwy o ddefnydd o fannau awyr agored ysgolion a syniadau gwersi.

Mae’r Institute for Outdoor Learning yn cynnig adnoddau ategol gan gynnwys DPP.

Mae Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro (PODS) wedi bod yn postio syniad neu adnodd dysgu awyr agored bob dydd ar Facebook a Twitter ers dechrau’r cyfyngiadau symud. Mae’r negeseuon wedi derbyn ymgysylltiad cadarnhaol gan athrawon a theuluoedd dysgu gartref. Mae syniadau dysgu a rennir ar y llwyfannau ar-lein wedi cael eu hoffi a’u rhannu yma yn Sir Benfro gan athrawon, rhieni ac ymarferwyr ond hefyd ymhellach i ffwrdd, yn Abertawe a Chaerdydd a hyd yn oed wedi cyrraedd Awstralia a Seland Newydd. Mae PODS wedi’u tagio mewn delweddau o fyfyrwyr yn dysgu’n weithredol y tu allan gan ddefnyddio syniadau dysgu PODS.

0 Shares