Adnoddau

Meysydd Dysgu

Trwy’n Cymuned Dysgu Proffesiynol o athrawon, cydlynwyr pwnc a chymorth gan bartneriaid, mae PODS wedi creu cyfoeth o adnoddau sy’n gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cenedlaethol i gefnogi dysgu yn yr awyr agored. Cliciwch ar y dolenni i ddod o hyd i gynlluniau gwersi sydd wedi’u cysylltu at bob un o’r Meysydd Dysgu.

Mae’r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru wedi’i gynllunio i helpu ymarferwyr i ddatblygu dull mwy integredig o ddysgu. Mae’r chwe Maes (o’r Cwricwlwm) yn dod â disgyblaethau cyfarwydd ynghyd ac yn annog cysylltiadau cryf ac ystyrlon ar draws gwahanol ddisgyblaethau:

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, Paratoi ar gyfer y Cwricwlwm Newydd

I gyrchu adnoddau o’r 6 Maes Dysgu cliciwch isod:

Y Celfyddydau Mynegiannol

Iechyd a Lles

Y Dyniaethau

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Mathemateg a Rhifedd

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mudiadau Dysgu Awyr Agored

Mae yna fudiadau rhagorol ar gael, sydd â syniadau ac adnoddau gwych sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm awyr agored. Cliciwch ar y logos i fynd i’w gwefannau.

ltl
listmania
woodland-trust
13846-cropped-w580-h290-of-1-ffffff-rspb-logo
rhshttps://www.grants4schools.info/page/case-studies/
http://www.ltl.org.uk/naturegrants/index.php?
0 Shares

Gadael Ymateb