Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tu Allan

Pecyn Adnoddau gan British Science Association

Gweithgareddau Gwyddoniaeth a Thechnoleg PODS yn ôl Grŵp Blwyddyn

Meithrin a Derbyn

Pawennau, Crafangau ac Olion Traed

Olion Traed Gwers 1 (Meithrin a Derbyn)

Olion Traed Gwers 2 (Meithrin a Derbyn)

Olion Traed Gwers 3 (Meithrin a Derbyn)

Blwyddyn 1

Bwystfilod Bach

Bwystfilod Bach Gwers 1

Bwystfilod Bach Gwers 2

Bwystfilod Bach Gwers 3

Mapio’ch Ardal

Cynlluniau Gwers Cerdded yn y Gwanwyn (Blwyddyn 1)

Year 2

Y Tri Mochyn Bach

Cynlluniau Gwers Y Tri Mochyn Bach (Blwyddyn 2)

Blwyddyn 3

Pokémon yn yr Awyr Agored

Cynlluniau Gwers Pokemon yn yr Awyr Agored (Blwyddyn 3)

Blwyddyn 5

Mesur Nentydd

Dyfnder yr Afon (Blwyddyn 5)-
Gwers 1

Llif yr Afon (Blwyddyn 5)- Gwers 2

0 Shares

Gadael Ymateb