Adnoddau a Syniadau Cysylltiedig â’r Cwricwlwm

 

Bob tymor, mae Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro’n cynnal Cymunedau Dysgu Proffesiynol sy’n agored i athrawon a chydlynwyr pwnc o Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin. Mae’r rhain yn cynnig y cyfle i gyfranogwyr gael mewnbwn arbenigol gan ein partneriaid ac Ymgynghorwyr Her meysydd pwnc yr awdurdod lleol. Mae’r fformat yn cynnig cyfle i ddatblygu ymatebion creadigol ac i gydweithio. O ganlyniad, datblygwyd adnoddau unigryw ar themâu awyr agored, sy’n gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cenedlaethol.

 

 

 

0 Shares