Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg Diwrnod Hyfforddi

Ym mis Hydref 2017, cynhaliwyd diwrnod o hyfforddiant i athrawon yng Ngardd Goetir Colby (Yr Ymddiredolaeth Genedlaethol). Roedd y cyfranwyr yn cynnwys:

  • David Bradley – ERW
  • Jane Powell – Farming and Countryside Education
  • Martin Lewis a Sam Williams – Darwin Experience
  • Paul Smith – Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
  • Kiani Perera – OPAL, Amgueddfa Cymru
  • Tom Bean – Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Roedd y diwrnod yn gyfuniad o drafodaethau a gweithgareddau ymarferol yn archwilio sut mae addysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg yn yr awyr agored yn gallu cyfoethogi profiad y dysgwr a chyflawni amcanion y cwricwlwm cenedlaethol newydd i Gymru.

Isod, cewch weld cyflwyniadau’r dydd. Cliciwch yma i weld lluniau o’r digwyddiad.

Arolygon OPAL

Cylchoedd Nitrad (FACE)

0 Shares