Mathemateg a Rhifedd Tu Allan

 Llyfryn Mathemateg a Rhifedd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), partner PODS.
Gweler isod am restr lawn o weithgareddau a gemau.

Gweithgareddau Mathemateg a Rhifedd PODS yn ol blwyddyn

Meithrin/Derbyn

Y Lindysyn Llwglyd

Gwneud Siapiau o Frigau

Sgiliau Mesur- Cymharu Cerrig

Sillafu Dewin

Blwyddyn 1/2

Cyfri Fesul 2 a 10- Coetir

Diagram Trin Data- Y Traeth

Y Lindysyn Llwglyd

Rhesymu Odrifau ac Eilrhifau- Ardal Agored

Cymesuredd- Y Coed

Blwyddyn 3/4

Cyfrifo Amser- Trip i’r Parc

Trin Data- Astudiaeth Sbwriel

Mesur -Bywyd Coeden

Lluosi-Lluosi Dail

Blwyddyn 5/6

Ongl a Sefyllfa- Uchder Coeden

Lle yn y Parc

Trin Data- Astudiaeth Sbwriel

Trin Data- Mesur Clawdd

Dilyniant Fibonacci

0 Shares

Gadael Ymateb