Beth Ydym yn ei Gynnig

  • Mynediad at ddigwyddiadau DPP a HMS rhad ac am ddim i staff addysgu ar draws y sir a thu hwnt.
  • Cyfleoedd i gydlynwyr pwnc ac athrawon gymryd rhan mewn Cymunedau Dysgu Proffesiynol sydd â ffocws ar ddysgu awyr agored.
  • Adnoddau dwyieithog a syniadau ar gyfer gwersi sy’n deillio o Gymunedau Dysgu Proffesiynol, ar gael i’w lawrlwytho.
  • Dewis o raglen strwythuredig o gymorth i ysgolion, mewn camau, i gefnogi ysgolion i newid diwylliant yr ysgol gyfan mewn perthynas â dysgu awyr agored.
  • Cyfleoedd am gymorth ymarferol, cyngor a mewnbwn gan ein partneriaid.
  • Cydnabyddiaeth a gwobrau am arfer arloesol a rhagorol.
  • Olrhain newidiadau mewn llesiant, presenoldeb a deilliannau diwedd cyfnod.

 

Porwch drwy’r oriel i weld lluniau o’n digwyddiadau blaenorol.

dscn8817
Beth sy’n byw yn y gwair?
0 Shares

Gadael Ymateb