Iechyd a Lles

Mae tystiolaeth o bob rhan o’r byd yn dangos bod bod yn yr amgylchedd naturiol yn dda inni mewn sawl ffordd, a thrwy sefydlu cysylltiad â natur yn ifanc, gellir ffurfio ymddygiadau iach a fydd yn para drwy gydol eich oes.

Bydd y gemau a’r gweithgareddau yn ein llyfryn Iechyd a Lles  yn eich helpu i lwyddo yn y cwricwlwm cyfredol a bydd yn galluogi dysgwyr i wneud cynnydd yn y ffordd a ddisgrifir ym mhedwar diben y Cwricwlwm i Gymru.

 Mae llyfryn Iechyd a Lles gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), partner PODS.
Gweler isod am restr lawn o weithgareddau a gemau.
0 Shares