Iechyd a Lles

Mae ganolbwyntio ar ddefnyddio synhwyrau dynol i ddarganfod yr amgylchedd naturiol yn gwych ar gyfer lles. Bydd y gweithgareddau yn llyfryn Synhwyrau Naturiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn galluogi plant i ddysgu am y byd o’u hamgylch a’u hunain.

O ddefnyddio eu synnwyr arogleuo i greu arogleuon naturiol i edrych ar yr amgylchedd naturiol o bersbectif newydd wrth gerdded o dan ganopi, mae’r gweithgareddau a’r gemau rhyngweithiol hyn yn sicr o ysgogi trafodaeth a’ch galluogi i wneud darganfyddiadau.

 Llyfryn Synhwyrau Naturiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), partner PODS. Gweler isod am restr lawn o weithgareddau a gemau.
0 Shares