Tystiolaeth

Mae erthygl bapur newydd ddiweddar ‘Scotland eyes outdoor learning as a model for reopening of schools‘ gan y Guardian yn trafod ymateb yr Alban i hyrwyddo dysgu awyr agored mewn ymateb i COVID19. Mae gan yr Alban sector dysgu awyr agored datblygedig o amgylch y Cwricwlwm Rhagoriaeth sydd â llawer yn gyffredin â’r Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.

Mae cyhoeddiad Cyngor Dysgu Awyr Agored Cymru ‘Dysgu Awyr Agored o Ansawdd Rhagorol’ yn amlinellu’r dystiolaeth gefnogol ar gyfer Dysgu Awyr Agored ac yn tynnu sylw at y buddion y gall eu cael o’r blynyddoedd cynnar i ddysgu gydol oes, ei effaith gadarnhaol ar gyrhaeddiad, iechyd a lles, cymdeithasol ac emosiynol gwytnwch a chyfraniad tuag at feithrin ymddygiadau cynaliadwy cadarnhaol.

Mae Adnoddau Naturiol Cymru wedi casglu tystiolaeth o bob cwr o’r byd sy’n dangos bod bod mewn natur yn dda i’n hiechyd a’n hapusrwydd ac wedi creu posteri sy’n gyfeillgar i ddisgyblion ar gael yma.

Mae gan Learning Through Landscapes dros 30 mlynedd o brofiadau mewn dysgu a chwarae awyr agored ac wedi cyfrannu ac ysgrifennu nifer o gyhoeddiadau ar amrywiaeth o bynciau dysgu awyr agored a datblygu plentyndod.

Mae Syr Ken Robinson yn amlinellu 5 rheswm pam mae dysgu y tu allan yn syniad da:

  1. Mae natur yn adnodd pwerus.
  2. Gall plant ddysgu trwy weithgareddau ymarferol.
  3. Gallwch chi ddefnyddio chwilfrydedd plant.
  4. Mae’n brofiad cymdeithasol ac mae plant yn dysgu o weithio gyda’i gilydd.
  5. Mae dysgu yn yr awyr agored yn hwyl.
0 Shares