Y Dyniaethau

Gan ganolbwyntio ar ddefnyddio synhwyrau dynol i ddarganfod yr amgylchedd naturiol, bydd y gweithgareddau yn ein llyfryn Synhwyrau Naturiol yn galluogi dysgwyr i ddysgu am y byd o’u hamgylch a’u hunain.

O ddefnyddio eu synnwyr arogleuo i greu arogleuon naturiol i edrych ar yr amgylchedd naturiol o bersbectif newydd wrth gerdded o dan ganopi, mae’r gweithgareddau a’r gemau rhyngweithiol hyn yn sicr o ysgogi trafodaeth a’ch galluogi i wneud darganfyddiadau.

Mae  llyfryn Synhwyrau Naturiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), partner PODS.
Gweler isod am restr lawn o weithgareddau a gemau.
0 Shares